Inscriere

     Pentru efectuarea pregătirii în vederea obțiinerii permisului de conducere solicitantul depune la sediul școlii de conducători auto următoarele documente:


  a) cerere;
  b) actul de identitate, în copie;
  c) permisul de conducere, în copie, după caz;
  d) certificat medical cu mențiunea "apt";
  e) document de evaluare obligatorie a capacității psihologice, în original, cu mențiunea "apt";
  f) cazier judiciar în copie sau declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că nu se încadrează în prevederile legale în vigoare privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere în original;
 g) în cazul cetățenilor străini, declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere național eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat.